Voorbereidingen rondom schimmeluitbraak door RIVM

Momenteel zijn Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Het Radboud UMC in Nijmegen bezig met het voorbereiden op een mogelijke uitbraak van de schimmel Candida auris. De schimmel verspreidt zich momenteel al in een rap tempo in de Verenigde Staten en is al in diverse landen om Nederland gesignaleerd. 

Het is lastig om de schimmel te behandelen, omdat de schimmel meer resistentie lijkt te krijgen voor schimmeldodende geneesmiddelen. Gezonde mensen met een goede afweer kunnen de schimmel zelf opruimen, maar is vaak levensbedreigend als deze in de bloedbaan terechtkomt. In de afgelopen jaren is er bij vijf personen de schimmel geconstateerd.