Verwijzing naar Huid en Arbeid

Heeft uw huidaandoening met uw werk te maken?

De Huid en Arbeid test geeft een goede indicatie of er een verband bestaat tussen uw werk en het eczeem.

Huid en Arbeid Doe de Test

Als de medische behandeling door huisarts, allergoloog of dermatoloog geen goed resultaat geeft en de relatie met het werk waarschijnlijk is, overleg dan met uw bedrijfsarts of werkgever voor een verwijzing naar het Centrum voor Huid en Arbeid.

U wordt bij het Centrum aangemeld door de bedrijfsarts, uw werkgever, uw arbeids-ongeschiktheidsverzekeraar of een collectieve ziektekostenverzekeraar. Zij hebben met het Centrum afspraken gemaakt over betaling van de kosten. Als zelfstandig ondernemer kunt u zichzelf aanmelden. Het Centrum is geen medische polikliniek maar een expertise- en adviescentrum dat de aanpak richt op de werkplek. Dit is de reden waarom de huisarts en dermatoloog niet rechtstreeks naar het Centrum kunnen verwijzen.