Allergie voor werkkleding

Naast dat contacteczeem op de werkvloer vaak op de handen voorkomt, kan dit ook op alle andere delen van het lichaam voorkomen. Het is niet altijd eenvoudig om de werkgerelateerde oorzaak van contacteczeem aan te tonen. Hierdoor kan het zo zijn dat een werknemer soms onnodig lang zijn werkzaamheden niet kan verrichten. Een oorzaak van dit probleem kan liggen in de werkkleding. De oorzaak van deze werkgerelateerde contactallergie voor kleding

Lees verder »
Nationaal actieplan huidkanker werk centrum huid en arbeid

Werk en huidkanker

De stuurgroep huidkankerzorg NL heeft een nationaal actieplan rondom huidkanker uitgebracht. Onze collega Birgitte Visch heeft hieraan bijgedragen.  In dit actieplan staan diverse zaken rondom de urgentie, aanpak en preventie van huidkanker. Een hoofdstuk in dit boek gaat over werk en huidkanker. Hierin wordt dakdekker Ed gevolgd tijdens zijn operaties van huidkanker op zijn neus. Hij is blij om te horen dat er nieuwe vordering zijn gekomen in zijn CAO

Lees verder »
Herken de huidkanker Centrum voor Huid en Arbeid

Huidkanker op de werkplek?

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker, meer dan borstkanker, darmkanker en prostaat kanker samen. Er komt steeds meer aandacht voor preventie van huidkanker, ook op de werkvloer. Ook Centrum voor Huid en Arbeid besteedt hier aandacht aan en biedt preventie en  “check je huid op huidkanker” als onderdeel van PMO. Zon en huidkanker, komt dit vaak voor? Langdurig en onbeschermd in de zon zijn, is de belangrijkste veroorzaker

Lees verder »
handen wassen

Beroepsziekten in werkzame beroepsbevolking

Eczeem, met name aan de handen lijkt een belangrijke beroepsziekte. Uit de NEA is gebleken dat in 2018 3,7% van de werknemers een vastgestelde beroepsziekten heeft opgelopen. De schattingen op basis van de NEA en de volksgezondheid liggen ver boven de geschatte aantallen op basis van de registratie van bedrijfsartsen. Dit komt mogelijk door een onderrapportage in de bedrijfsartsenregistratie en overschatting door de methode van zelfrapportages. Er zijn een aantal

Lees verder »

Huiduitslag door de koud

Afgelopen week was het erg koud. De winter liet nog even van zich horen. Sommigen vinden het heerlijk, anderen vinden het afzien. Mensen kunnen namelijk een allergie hebben voor de koud. Dit uit zich vaak in vervelende rode blaasjes. Dit heet een ‘koudeallergie’ Het uit zich vaak in rode, jeukende huiduitslag die na blootstelling van vrieskou kan ontstaan. Dit gebeurt vaak binnen 15 tot 30 minuten na het blootstellen aan

Lees verder »

Fijne feestdagen!

Namens het Centrum van Huid en Arbeid wensen wij u prettige feestdagen en alvast een voorspoedig en gezond 2021 toe. Wij zullen gewoon geopend zijn zoals u van ons gewend bent. Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via ons telefoonnummer tussen 8:30 en 12:00 uur of de hele week via ons mailadres: info@huidenarbeid.nl. Team Centrum van Huid en Arbeid

Lees verder »

Publicatie in NTvG

Afgelopen maand kwam een publicatie van onze medewerkers in het NTvG , een belangrijk tijdschrift voor alle artsen in Nederland. Het artikel is hier terug te vinden voor abonnees. Wij zullen u een korte samenvatting geven van de inhoud. Geïnteresseerden kunnen een kopie aanvragen via de mail. Onze handen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de overdracht van micro-organismen in het algemeen, en vanSARS-CoV-2 in het bijzonder. Goede handhygiëne is

Lees verder »

Meer acne door mondneusmaskers

De laatste maanden dragen we steeds vaker een mondneusmasker. In het OV was het al een verplichting, maar inmiddels is het nu ook in de supermarkt en openbare ruimtes een dringend advies om een masker te dragen en op diverse werkplekken een verplichting, zoals: in de zorg. Door het veelvuldig en langdurig dragen van een masker ontstaan er makkelijk problemen met de huid. Wat er vooral veel gezien wordt, is

Lees verder »

Huidproblemen tijdens COVID-19

Het COVID-19 virus is, naast houden van afstand, het beste te bestrijden met goede handhygiëne. Dit kan je doen door op een correcte manier te wassen en zo vaak mogelijk dit te herhalen. Helaas brengt dit herhaalde contact tussen de huid van de handen en zeep of andere desinfectantia (handalcohol) veranderingen teweeg, wat ervoor kan zorgen dat de huid van de handen uitdroogt of geïrriteerd raakt.  In een eerder artikel is

Lees verder »
Centrum Huid en Arbeid heeft een nieuwe locatie!

Het nieuwe adres is Stationsplein 2, 6662 NC Elst