Ingrid Laffra

Al vroeg in het vak is er bijzondere aandacht voor eczeem bij jong en oud. Tijdens de master heb ik onderzoek verricht naar eczeem en allergieën, tevens heb ik eczeem klasjes op voor kinderen (met hun ouders) met eczeem opgericht. Door samenwerking met Harma Stenveld groeit mijn interesse en vaardigheden in de arbeidsdermatologie, waarbij niet alleen mijn aandacht uitgaat naar de diagnostiek, maar ook voor de praktische aspecten van eczeem op de werkvloer.

Opleidingen:

1998 – 2002    HBO-V
2010 – 2012    MANP (opleiding verpleegkundig specialist)  Nijmegen
2012 – heden  Verpleegkundig specialist, Centrum Huid en Arbeid