Welkom op de site van Huid en Arbeid

Beroepshuidziekten komen in veel beroepen voor. Het Centrum voor Huid en Arbeid is een toonaangevend advies- en kenniscentrum voor beroepshuidziekten. Deze site geeft u informatie over beroepshuidziekten en het Centrum voor Huid en Arbeid. Huid en Arbeid is er voor werkende mensen met een beroepshuidziekte. Het Centrum bestaat sinds 1988 en heeft een belangrijke positie verworven in Nederland voor de hulpverlening aan mensen met een beroepshuidziekte. Sinds 1994 is de Kapperspoli onderdeel van het Centrum voor Huid en Arbeid (CHA).

De aanpak van beroepshuidziekten vraagt gespecialiseerde kennis over huidziekten, arbeidsomstandigheden en beroepen met risico op het ontstaan van (hand)eczeem. Een effectieve aanpak en analyse richt zich op de mogelijke oorzaken in het werkproces. Medische behandeling door huisarts en dermatoloog blijkt vaak niet succesvol omdat de OORZAAK van het probleem niet wordt achterhaald.

Vanuit heel Nederland komen mensen uit vele beroepen voor onderzoek en advies naar het CHA in Velp. Sinds de oprichting hebben meer dan 2000 mensen met een beroepshuidziekte het CHA bezocht, waaronder ongeveer bijna de helft kapsters.

Welke aanpak heeft het CHA?

Een effectieve aanpak van beroepshuidziekten richt zich op het analyseren en mogelijk wegnemen van de oorzaken op de werkplek. Het team van het CHA spoort die oorzaken op om cliënt, bedrijf en arts goed te kunnen adviseren over een succesvolle aanpak.
Tijdens het eerste bezoek aan het CHA (route) wordt er met u uitvoerig gesproken over allerlei aspecten van het werk en wordt uw huidaandoening bekeken. Zo nodig worden inlichtingen opgevraagd bij de bedrijfsarts en de werkgever. Er worden afspraken gemaakt voor verder onderzoek waarvoor u nog drie tot vier keer naar het CHA komt. Na afloop van de onderzoeken worden de resultaten en oplossingen met u besproken. De arts die u verwezen heeft of de bedrijfsarts krijgt een rapportage met de resultaten en adviezen toegestuurd.

Wat kunt u van het Centrum Huid en Arbeid verwachten?

Met het onderzoek in het CHA zal zo mogelijk een antwoord gegeven worden op de vraag of uw huidaandoening veroorzaakt wordt door het werk en zo ja, is er dan sprake van een allergie. Vervolgens wordt gekeken op welke wijze de oorzaken van deze huidaandoening kunnen worden aangepakt. Hierbij moet u denken aan adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen, aanpassing van werkomstandigheden en productieprocessen (manier van werken), goede huidverzorging, etc..
In sommige gevallen is intensieve medische behandeling noodzakelijk. Hierover zal het CHA ook advies geven.

Heeft u een beroepshuidziekte?

De Huid en Arbeidtest geeft een goede indicatie of er een relatie is tussen werk en eczeem.

Beroepshuidziekten ontstaan door huidbeschadigende prikkels in het werk, die vooral de handen en gelaat aantasten. Contacteczeem is de meest voorkomende beroepshuidziekte.

Hoe ziet het er uit?

Bij contacteczeem vertoont de huid in het begin vaak roodheid en schilfering, later blaasjes, bultjes, zwelling en kloven. De afwijking jeukt. De Huid en Arbeid test laat veel foto’s zien over contacteczeem en geeft een goede indicatie of er een relatie is tussen uw werk en het eczeem.
Doe de test, klik hier

Komt het vaak voor?

Beroepshuidziekten staan in de top 4 van meest voorkomende beroepsziekten in veel westerse landen. In sommige bedrijfstakken komt het vaker voor. Met name in beroepen waar veel met handen en bepaalde stoffen gewerkt wordt. Beroepen en vakgebieden waar veel huidproblemen gezien worden zijn het kappersvak, gezondheidszorg, metaalindustrie en beroepen waar met koelstof en oliën gewerkt wordt.

Wat zijn de gevolgen?

Beroepshuidziekten komen vooral voor aan handen en gelaat. Als de huidaandoening chronisch wordt (langer dan 6-8 weken) neemt de arbeidsgeschiktheid af en kan ziekteverzuim optreden.

Wat is eraan te doen?

De enige ECHTE oplossing moet gezocht worden in het opsporen van de oorzaken op de werkplek.

Meer weten?

Bestel de praktijkgids “Huid en Arbeid”, met heldere informatie over oorzaken, risicoberoepen, allergieën, ziektebeelden, juiste aanpak etc. Nederlandstalige uitgave, zakformaat, full colour met 84 foto’s en illustraties, 144 pagina’s, prijs 9,75 euro. U kunt dit rechtstreeks bestellen en een mail sturen naar info@huidenarbeid.nl. Deze gids is speciaal voor bedrijfsartsen ontwikkelt.

De kosten voor het volledige interventieprogramma bij het CHA bedragen 2.075,- euro exclusief B.T.W.. U kunt alleen verwezen worden vanuit een bedrijfsarts.

Veel werkgevers hebben een collectieve werknemers verzekering afgesloten waaruit de kosten voor het CHA vergoedt worden. Informeer bij de verzekeraar, werkgever of uitkeringsinstantie. Als uw werkgever de kosten niet vergoedt, dan bent u genoodzaakt om de kosten voor eigen rekening te nemen.

Verwijzingsformulieren

Verwijzingsformulieren kunt u downloaden.

Voor algemene vragen en vragen over mogelijke vergoedingen bel met het CHA 06-44420468 of liever nog mail info@huidenarbeid.nl

Voor kappers/kapsters zie: Kapperspoli

Huid en Arbeid Doe de TestHeeft uw huidaandoening met uw werk te maken? De Huid en Arbeid test geeft een goede indicatie of er een verband bestaat tussen uw werk en het eczeem.

Als de medische behandeling door huisarts, allergoloog of dermatoloog geen goed resultaat geeft en de relatie met het werk waarschijnlijk is, overleg dan met uw bedrijfsarts of werkgever voor een verwijzing naar het CHA.

U wordt bij het CHA aangemeld door de bedrijfsarts, uw werkgever, uw arbeids-ongeschiktheidsverzekeraar of een collectieve ziektekostenverzekeraar. Zij hebben met het CHA afspraken gemaakt over betaling van de kosten. Als zelfstandig ondernemer kunt u zichzelf aanmelden. Het CHA is geen medische polikliniek maar een expertise- en adviescentrum dat de aanpak richt op de werkplek. Dit is de reden waarom de huisarts en dermatoloog niet rechtstreeks naar het CHA kunnen verwijzen.