Wat is het Centrum Huid en Arbeid?

Wat is het Centrum Huid en Arbeid?

Huid en Arbeid is er voor werkende mensen met een beroepshuidziekte. Het Centrum bestaat sinds 1988 en heeft een belangrijke positie verworven in Nederland voor de hulpverlening aan mensen met een beroepshuidziekte. Sinds 1994 is de Kapperspoli onderdeel van het Centrum voor Huid en Arbeid

Waarom Huid en Arbeid?

De aanpak van beroepshuidziekten vraagt gespecialiseerde kennis over huidziekten, arbeidsomstandigheden en beroepen met risico op het ontstaan van handeczeem. Een effectieve aanpak richt zich op de oorzaken in het werk. Medische behandeling door huisarts en dermatoloog blijkt vaak niet succesvol omdat de OORZAAK van het probleem niet wordt achterhaald.

Vanuit heel Nederland komen mensen uit vele beroepen voor onderzoek en advies naar het Centrum in Velp. Sinds de oprichting hebben meer dan 5000 mensen met een beroepshuidziekte het Centrum bezocht, waaronder ongeveer bijna de helft kapsters.

Welke aanpak heeft het Centrum?

Effectieve aanpak van beroepshuidziekten richt zich op het analyseren en mogelijk wegnemen van de oorzaken op de werkplek. Het team van het Centrum spoort die oorzaken op om cliënt, bedrijf en arts goed te kunnen adviseren over een succesvolle aanpak.
Tijdens het eerste bezoek aan het Centrum (route) wordt er met u uitvoerig gesproken over allerlei aspecten van het werk en wordt uw huidaandoening bekeken. Zo nodig worden inlichtingen opgevraagd bij de bedrijfsarts en de werkgever. Er worden afspraken gemaakt voor verder onderzoek waarvoor u nog 3 tot 4 keer naar het Centrum komt. Na afloop van de onderzoeken worden de resultaten en oplossingen met u besproken. De arts die u verwezen heeft of de bedrijfsarts krijgt een rapportage met de resultaten en adviezen toegestuurd.

Wat kunt u van het Centrum Huid en Arbeid verwachten?

Het onderzoek in het Centrum zal een antwoord geven op de vraag of uw huidaandoening veroorzaakt wordt door het werk en zo ja, is er dan sprake van een allergie. Vervolgens wordt gekeken op welke wijze de oorzaken van deze huidaandoening kunnen worden aangepakt. Hierbij moet u denken aan adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen, aanpassing van werkomstandigheden en productieprocessen (manier van werken), goede huidverzorging, enz.
In sommige gevallen is intensieve medische behandeling noodzakelijk. Hierover zal het Centrum ook advies geven.

Heeft u een beroepshuidziekte?

De Huid en Arbeidtest geeft een goede indicatie of er een relatie is tussen werk en eczeem.