Wat is het Centrum Huid en Arbeid?

Wat is het Centrum Huid en Arbeid?

Huid en Arbeid is er voor werkende mensen met een beroepshuidziekte. Het Centrum bestaat sinds 1988 en heeft een belangrijke positie verworven in Nederland voor de hulpverlening aan mensen met een beroepshuidziekte. Sinds 1994 is de Kapperspoli onderdeel van het Centrum voor Huid en Arbeid

Waarom Huid en Arbeid?

De aanpak van beroepshuidziekten vraagt gespecialiseerde kennis over huidziekten, arbeidsomstandigheden en beroepen met risico op het ontstaan van handeczeem. Een effectieve aanpak richt zich op de oorzaken in het werk. Medische behandeling door huisarts en dermatoloog blijkt vaak niet succesvol omdat de OORZAAK van het probleem niet wordt achterhaald.

Vanuit heel Nederland komen mensen uit vele beroepen voor onderzoek en advies naar het Centrum in Velp. Sinds de oprichting hebben meer dan 5000 mensen met een beroepshuidziekte het Centrum bezocht, waaronder ongeveer bijna de helft kapsters.

Welke aanpak heeft het Centrum?

Effectieve aanpak van beroepshuidziekten richt zich op het analyseren en mogelijk wegnemen van de oorzaken op de werkplek. Het team van het Centrum spoort die oorzaken op om cliënt, bedrijf en arts goed te kunnen adviseren over een succesvolle aanpak.
Tijdens het eerste bezoek aan het Centrum (route) wordt er met u uitvoerig gesproken over allerlei aspecten van het werk en wordt uw huidaandoening bekeken. Zo nodig worden inlichtingen opgevraagd bij de bedrijfsarts en de werkgever. Er worden afspraken gemaakt voor verder onderzoek waarvoor u nog 3 tot 4 keer naar het Centrum komt. Na afloop van de onderzoeken worden de resultaten en oplossingen met u besproken. De arts die u verwezen heeft of de bedrijfsarts krijgt een rapportage met de resultaten en adviezen toegestuurd.

Wat kunt u van het Centrum Huid en Arbeid verwachten?

Het onderzoek in het Centrum zal een antwoord geven op de vraag of uw huidaandoening veroorzaakt wordt door het werk en zo ja, is er dan sprake van een allergie. Vervolgens wordt gekeken op welke wijze de oorzaken van deze huidaandoening kunnen worden aangepakt. Hierbij moet u denken aan adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen, aanpassing van werkomstandigheden en productieprocessen (manier van werken), goede huidverzorging, enz.
In sommige gevallen is intensieve medische behandeling noodzakelijk. Hierover zal het Centrum ook advies geven.

Heeft u een beroepshuidziekte?

De Huid en Arbeidtest geeft een goede indicatie of er een relatie is tussen werk en eczeem.

Wat zijn beroepshuidziekten?

Beroepshuidziekten ontstaan door huidbeschadigende prikkels in het werk, die vooral de handen en gelaat aantasten.
Contacteczeem is de meest voorkomende beroepshuidziekte.

Hoe ziet het er uit?

Bij contacteczeem vertoont de huid in het begin vaak roodheid en schilfering, later blaasjes, bultjes, zwelling en kloven. De afwijking jeukt.
De Huid en Arbeid test laat veel foto’s zien over contacteczeem en geeft een goede indicatie of er een relatie is tussen uw werk en het eczeem.
Doe de test, klik hier

Komt het vaak voor?

Beroepshuidziekten staan in de top 4 van meest voorkomende beroepsziekten in veel westerse landen. In sommige bedrijfstakken komt het vaker voor.
Beroepen met risico’s op contacteczeem.

Wat zijn de gevolgen?

Beroepshuidziekten komen vooral voor aan handen en gelaat. Als de huidaandoening chronisch wordt (langer dan 6-8 weken) neemt de arbeidsgeschiktheid af en kan ziekteverzuim optreden.

Wat is eraan te doen?

De enige ECHTE oplossing moet gezocht worden in het opsporen van de oorzaken op de werkplek.

Meer weten?

Bestel de praktijkgids “Huid en Arbeid”, met heldere informatie over oorzaken, risicoberoepen, allergieën, ziektebeelden, juiste aanpak etc. Nederlandstalige uitgave, zakformaat, full colour met 84 foto’s en illustraties, 144 pagina’s, prijs 9,75 euro. U kunt dit rechtstreeks bestellen. Bestelformulier.

Verwijzing naar Huid en Arbeid

Heeft uw huidaandoening met uw werk te maken?

De Huid en Arbeid test geeft een goede indicatie of er een verband bestaat tussen uw werk en het eczeem.

Huid en Arbeid Doe de Test

Als de medische behandeling door huisarts, allergoloog of dermatoloog geen goed resultaat geeft en de relatie met het werk waarschijnlijk is, overleg dan met uw bedrijfsarts of werkgever voor een verwijzing naar het Centrum voor Huid en Arbeid.

U wordt bij het Centrum aangemeld door de bedrijfsarts, uw werkgever, uw arbeids-ongeschiktheidsverzekeraar of een collectieve ziektekostenverzekeraar. Zij hebben met het Centrum afspraken gemaakt over betaling van de kosten. Als zelfstandig ondernemer kunt u zichzelf aanmelden. Het Centrum is geen medische polikliniek maar een expertise- en adviescentrum dat de aanpak richt op de werkplek. Dit is de reden waarom de huisarts en dermatoloog niet rechtstreeks naar het Centrum kunnen verwijzen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het volledige interventieprogramma bij Huid en Arbeid  bedragen 2.012,- euro exclusief B.T.W.

Verwijzingsformulieren kunt u downloaden op deze site of mail naar info@huidenarbeid.nl

Veel werkgevers hebben een collectieve werknemers verzekering afgesloten waaruit de kosten voor Huid en Arbeid vergoedt worden. Informeer bij de verzekeraar, werkgever of uitkeringsinstantie.

Voor algemene vragen en vragen over mogelijke vergoedingen bel met het Centrum 06-44420468 of liever nog mail info@huidenarbeid.nl

Voor kapsters zie: Kapperspoli