Allergie voor werkkleding

Naast dat contacteczeem op de werkvloer vaak op de handen voorkomt, kan dit ook op alle andere delen van het lichaam voorkomen. Het is niet altijd eenvoudig om de werkgerelateerde oorzaak van contacteczeem aan te tonen. Hierdoor kan het zo zijn dat een werknemer soms onnodig lang zijn werkzaamheden niet kan verrichten. Een oorzaak van dit probleem kan liggen in de werkkleding. De oorzaak van deze werkgerelateerde contactallergie voor kleding kan liggen in de vezels en de gebruikte kwaliteitsverbeteraars, maar ook in de gebruikte kleurstoffen. De incidentie van textielallergie is niet exact bekend, maar varieert van 1,4-5,5%.

Voor het aantonen van een allergie is een uitgebreide anamnese van activiteiten op de werkvloer en in de thuissituatie van groot belang. Daarnaast is het uitvoeren van uitgebreide testen, bij voorkeur op een gespecialiseerd centrum voor werkgerelateerde huidziekten, een belangrijk aspect.